Eş Seçme Kriterleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Başay, A. C. (2015). Üniversite öğrencilerinin benlik yapısı ve eş seçme kriterleri (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Ali Can BAŞAY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 20 madde

Aşık Olmam/Aşk ilişkisinin olması
Güzel/Yakışıklı olması
Maddi durumunun iyi (Zengin) olması
Bakir/Bakire olması
Eğitim düzeyinin benimle denk olması Eş tercihimde ailemin onayı
Aynı dinden/mezhepten olmak
Politik siyasi görüşümün benzer/aynı olması
Kültürümün benzer/aynı olması
Becerikli/Yetenekli/ Hamarat olması
Cinsel açıdan çekici olması

Derecelendirme: 
5’li Likert (Hiç Önemli Değil-Önemli Değil-Kısmen Önemli-Önemli-Çok Önemli)
İletişim: