Eş Seçme Stratejileri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altuntaş,S., Atli, A. ( 2015). Eş Seçme Stratejileri Envanteri geliştirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 123-135.

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Atli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Evleneceğim kişinin güzel/yakışıklı olması benim için önemlidir.
Evleneceğim kişinin aşka inanması benim için önemlidir.
Evleneceğim kişinin cinsel yönden çekici olması benim için önemlidir.
Evleneceğim kişiyle aynı siyasi görüşten olmak benim için önemlidir.

Derecelendirme: 
9’lu Likert(1=hiç katılmıyorum-9 tamamen katılıyorum
İletişim: