Erken Yaşlarda Dijital Oyunların Etkileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dağal, A. B., ve Bayındır, D. (2019). Erken Yaşlarda Dijital Oyunların Etkileri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(4), 979-1000. doi: 10.14527/pegegog.2019.031

Sorumlu Yazar: 
Asude BALABAN DAĞAL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: