Okul Öncesi Çocuklar için Bilimsel Süreç Becerilerini Değerlendirme Aracı (BSBDA)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Turan, S.G. (2012). Okul Öncesi Çocuklar için Bilimsel Süreç Becerilerini Değerlendirme Aracı (BSBDA)nın geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Seda Gökçe Turan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: