Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazı Farkındalığı Becerilerini Değerlendirme Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğanay Bilgi, A., Aslan, D., & Açıkgöz, G. (2020). Okul öncesi dönemdeki çocukların yazı farkındalığı becerilerini değerlendirme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 24-43.

Sorumlu Yazar: 
Arzu DOĞANAY BİLGİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: