Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soydan, S. (2013). Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 227-242
.

Sorumlu Yazar: 
Sema SOYDAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

54 madde ve 3 alt boyut
Bank Street Yaklaşımı (18 m)
Montessori Yaklaşımı (18 m)
High Scope yaklaşımı (18 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: