Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitimi İçerik Standartları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taştepe, T. ve Temel, Z.F. (2013). Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışmaları). Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1625-1640.

Sorumlu Yazar: 
Taşkın Taştepe
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 Alt boyut ve 31 Madde
Yaşam bilimleri (12 m): Konuşmalarında yukarı, aşağı, hızlı, yavaş, geri, ileri vb. hareketle ilgili sözcükleri anlamına uygun kullanma
Fiziksel bilimler (9 m): Karbonat-sirke, lahana-limon, un-su-gıda boyası vb. farklı nesnelerin/maddelerin karışımları sonucunda ortaya çıkabilecek durumları söyleme
Dünya ve uzay bilimleri (10 m): Nesnelerin farklı düzlemlerde zikzak, düz, sarmal vb. hareketlerini gözleme

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: