Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akyel, B., Aldemir, E., ve Altıntoprak, A. E. (2018). Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeği: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 29, 1-7. doi: 10.5080/u22726

Sorumlu Yazar: 
Betül Akyel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçekte 20 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
4 lü likert tip
İletişim: