Depresyon Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

ALŞEN, S. (2012). Çocuklar için Depresyon Değerlendirme Ölçeği-gözden geçirilmiş formunun Türkçe uyarlamasının Türk populasyonundaki ergenlerde psikometrik özellikleri (Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Sevay Ayşen
Geçerlik: 

Geçerlik kapsamı içinde, Yapı geçerliliği için yapılan faktör analizinde, özdeğer istatistiği 1’den büyük olan dağılımın %94.1’ini tanımlayan 16 faktör elde edilmiştir. Varimax döndürme işlemi uygulanmış ve özdeğeri 1’in üstünde olan 4 faktör değerlendirmeye alınmıştır. ÇDDÖ-R formu maddelerine ilişkin ortak varyansların 0.45 ile 0.87 arasında değiştiği gözlenmektedir.

Güvenirlik: 

Değerlendirmeciler arası güvenirlik, iki çocuk psikiyatrisi tarafından yapılan Depresyonun genel değerlendirilmesi ve ÇDDÖ özet puanlarının karşılaştırılması yoluyla belirlenmiştir. İki değerlendirmeci arası korelasyon puanları ÇDDÖ özet puanları için 0.96, Depresyonun genel değerlendirilmesi puanları için 0.92 olarak bulunmuştur. Eş zamanlı güvenirlik ise, bir değerlendirmecinin Genel değerlendirme puanları ile diğer değerlendirmecinin ÇDDÖ özet puanları karşılaştırılması yoluyla yapılmış, 0.89 ve 0.92 korelasyon puanları elde edilmiştir.

15 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
7li Likert