Çocuklar için Depresyon Değerlendirme Ölçeği Revize Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alşen-Güney, S., Baykara, H. B., İnal-Emiroğlu, N. (2018). Çocuklar için Depresyon Değerlendirme Ölçeği Revize Formunun Türk popülasyonundaki ergenlerde psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19, 41-48. doi: 10.5455/apd.292666

Sorumlu Yazar: 
Sevay Alşen Güney
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: