Erişilebilirlik, Duyarlılık ve Katılım Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Zeytinoğlu‐Saydam, S., Erdem, G., & Söylemez, Y. (2020). Psychometric properties of The Brief Accessibility, rRsponsiveness, and Engagement Scale in a community sample of Turkish adults. Family Relations, 1-18. https://doi.org/10.1111/fare.12446

Sorumlu Yazar: 
Senem Zeytinoğlu-Saydam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: