Ergenlerin Yetişkinlere Yönelik Algısı Ölçeği (Adolescents’ Perceptions toward Adults)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sezer, O. (2019). Developing a scale of adolescents’ perceptions toward adults: Validity and reliability studies. Research in Pedagogy, 9(1), 52-64. doi: 10.17810/2015.91

Sorumlu Yazar: 
Özcan Sezer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: