Ergenlerde Suça Yönelik Davranım Sorunları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gürsel, C. (1997). 13-19 Yaş grubunda suça eğilimin araştırılması (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: