Ergenlerde Sıkıntı-Östres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akgün, N., Sevim, E., Ekşi, F. & Ekşi, H. (2021). Ergenlerde Sıkıntı-Östres Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Turk J Child Adolesc Ment Health, 28(2), 102-109. DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.82905

Sorumlu Yazar: 
Nevin Akgün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: