Romantik İlişkilerde Sosyal Medya Kıskançlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, Y. E. ve Uzun, N. B. (2021). Romantik İlişkilerde Sosyal Medya Kıskançlığı Ölçeği (RİSMKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(44), 7883-7911. DOI:10.26466//opus.890331.

Sorumlu Yazar: 
Yunus Emre Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: