Fen Alanı Öğretmeni Okul Ortamı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Durmuş-Bakioğlu, B. (2013). Fen Alanı Öğretmeni Okul Ortamı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması çalışması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Sorumlu Yazar: 
Büşra Durmuş Bakioğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: