Ingram – Troxell Oyun Alanı Gözlem Kontrol Listesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kadıoğlu, N.K. (2009). Oyun Alanı Gözlem Kontrol Listesi’nin dilsel eşdeğerlik,geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Nıvart Karin Ataoğlu
Geçerlik: 

Ölçüt geçerliği kapsamında ABC – Otizm Davranış Kontrol Listesi kullanılarak benzer ölçek geçerliği çalışması yapılmıştır. Oyun Alanı Gözlem Kontrol Listesi’nden alınan puanlar ile ABC ölçeğinden alınan puanlar arasında %81 düzeyinde negatif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,01).

Güvenirlik: 

Ölçeğin otizmi olan çocukları zihin engeli olan ve normal gelişenlerden ayıt etme güvenirliği oldukça yüksek bulunmuştur (Cronbach’s Alfa = 0,878). Gözlemciler arası güvenirlik ve aynı gözlemci tarafından aynı çocuk için iki farklı zamanda yapılan gözlem güvenirliği %100 bulunmuştur.

Ölçek 10 maddeden oluşmaktadır.
Akranları ile sosyal oyuna katılır: Çocuk aktif olarak diğer çocukları arar ve bir ya da daha çok çocuk ile oynar (1. madde)
Oyun kurallarına uyar: Çocuk yapılandırılmış oyuna ya da etkinliğe katılır ve oyunun kurallarına uyar (ör. Sırasını beklemek ve puanları kaydetmek). (5. madde)
Akranları ile iletişim başlatır: Çocuk diğer bir çocuğa yaklaşır ve onunla kendiliğinden konuşur, bir şey gösterir ya da çocuktan bir şey ister (7. madde).

Derecelendirme: