Ahlaki Çözülme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erbaş, E., ve Perçin- Şahin, N. (2017). Ahlaki Çözülme Ölçeği Türkçe geçerlemesi ve kişi çevre uyumu ilişkisi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 177-190.

Sorumlu Yazar: 
Emre Erbaş
Geçerlik: 

Tekrarlanan faktör analizi sonrası ölçeğin tek faktörlü yapısının yedi ifade ile sağlandığı gözlemlenmiştir. Bu faktörün toplam varyansı açıklama oranı %43,6’dır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s Alfa katsayısı 0,778 olarak bulunmuştur.

Ölçek 7 maddeden oluşmaktadır.
1m: Bir şeyi sahibinin izni olmasa bile işimi görebilmek için geçici olarak almakta bir mahsur görmüyorum.
7m: Eğer birine yanlış davranılıyorsa buna kendisi sebep olmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: