Doğa Yürüyüşü Yapmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ardahan, F. ve Mert, M. (2013). Bireyleri Doğa Yürüyüşü Yapmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği ve bu faaliyetlere katılarak elde edilen faydalar ölçeğinin Türk popülasyonu için geçerlilik güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 10 (2), 338-355.

Sorumlu Yazar: 
Faik Ardahan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Kesinlikle Hayır, 5= Kesinlikle Evet )
İletişim: