Ergenler İçin Dini İnanç Ölçeği (EDİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Horozcu, Ü. ve Demir, Z. (2018). Ergenler İçin Dinî İnanç Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, 4(1), 81-92.

Sorumlu Yazar: 
Ümit Horozcu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: