Çalışmaya Tutkun Lider Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demircioğlu, E. (2019). Çalışmaya tutkunluğun geçişi: Lidere bağlı değişkenlerin rolünü anlayabilmek [Doktora Tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Demircioğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: