Epistemik İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinç, E., İnel, Y. ve Uztemur, S. (2016). Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 767 – 783.

Sorumlu Yazar: 
Yusuf İNEL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: