Ergen İrade Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Okan, N. (2016). Liseler İçin Ergen İrade Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Nesrullah Okan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: