İrade Yedilisi Ölçeği (İYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Okan, N. (2019). İrade ve ahlaki bütünlüğün olumlu psikolojik çıktıları üzerine bir karma yöntem araştırması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Nesrullah Okan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: