Ergen Öfke Derecelendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aslan, A. E., & Sevincler-Togan, S. (2009). A Service for Emotion Management: Turkish Version of the Adolescent Anger Rating Scale (AARS). Educational Sciences: Theory and Practice, 9(2), 391-400.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Esra Aslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Altıncı ve sekizinci sınıfl ar (N=2171) için Cronbach alfa kat sayısı (.80)-(.92) arasında; dokuzuncu ile onikinci sınıfl ar (N=2013) için ise (.81) ile (.94) arasında değişmektedir.

4 alt boyut ve 41 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=Bana hiç uygun değil – 4 =Bana tamamıyla uygun)
İletişim: