Ergen Öğrencilerin Okulda Temel Psikolojik Gereksinimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, Y., Tunçer, İ., Yavuz, G. ve Özdemir, M. (2015). Ergen Öğrencilerin Okulda Temel Psikolojik Gereksinimleri Ölçeği’nin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 16(2), 441-458. doi: http://dx.doi.org/10.12984/eed.83915

Sorumlu Yazar: 
Yalçın Özdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: