Çok Boyutlu Boyun Eğicilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türkmen, K., ve Yıldız, M. (2019). A study of Multidimensional Submissiveness Scale. Dini Araştırmalar, 22(56) , 285-306. doi: 10.15745/da.630673

Sorumlu Yazar: 
Kübra Türkmen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: