Boyun Özürlülük İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Telci-Aslan, E., Karaduman, A., Yakut, Y., Aras, B., Şimsek, I. E., & Yağlı, N. (2009). The cultural adaptation, reliability and validity of Neck Disability Index in patients with neck pain: a Turkish version study. Spine, 33(11), 362-365.

Sorumlu Yazar: 
Emine Aslan Telci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: