Erdemli Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

YILDIRIM, A , KAHVECİ, A . (2019). Erdemli Liderlik Ölçeği’nin uyarlanması :Geçerlik ve güvenirlik analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (51) , 18-41.

Sorumlu Yazar: 
Ali Kahveci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Adalet (3 m): Değerli kaynakları adil biçimde dağıtır.

Cesaret (4 m): Kişisel itibarını riske atmasına rağmen uzun vadeli ve değerli projeleri başlatır.

Sağduyu (4 m): Herhangi bir durumun gereğini etkin ve verimli biçimde değerlendirir.

Ölçülülük (4 m): Kendi menfaatini maksimum düzeyde elde etme fırsatı olmasına rağmen bencil davranmaz.

Derecelendirme: 
İletişim: