Epworth Uykululuk Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Izci, B., Ardic, S., Firat, H., Sahin, A., Altinors, M., & Karacan, I. (2008). Reliability and validity studies of the Turkish version of the Epworth Sleepiness Scale. Sleep and Breathing, 12 (2), 161-168. DOI: 10.1007/s11325-007-0145-7

Sorumlu Yazar: 
Bilgay İzci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: