Epilepsili Çocuklar için Algılanan Stigma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Köse, S., & Çelebioğlu, A. (2018). Validity and reliability of Turkish version of the scales of perceived stigma for children with epilepsy and their parents. International Journal of Nursing Sciences, 5(3), 238-242.https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2018.07.004

Sorumlu Yazar: 
Semra Köse
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: