Epilepside Yaşam Kalitesi Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mollaoğlu, M., Durna, Z., & Bolayır, E. (2015). Validity and reliability of the Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31) for Turkey. Nöro Psikiyatri Arşivi, 52(3), 289-295.

Sorumlu Yazar: 
Mukadder Mollaoğlu
Geçerlik: 

Geçerlik: İçerik geçerliği dil denkliği ile ilgili 12 uzmanın görüşüne sunulmuştur. Yapı geçerliği için yakınsak geçerlik güvenilirlik testi uygulanmıştır

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: EYKE’nin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α =.91, ölçeğin Nöbet Endişesi
Bileşeni için α = .82, Genel yaşam kalitesi Bileşeni için α = .67, Duygusal esenlik Bileşeni için α =.80 , Enerji / yorgunluk Bileşeni için α = .78, Bilişsel İşlev Bileşeni için için α = .84, İlaç Etkileri Bileşeni için α = .72,Sosyal fonksiyon Bileşeni için α = .78, olduğundan ölçeğin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur.

Derecelendirme: 
4’li Likert Tipi 1-Hiç uygun değil, 2-Biraz uygun 3-Oldukça uygun, 4-Tamamen uygun
İletişim: