Tip 2 Diyabet için Stigma Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnkaya, B. & Karadağ, E. (2021). Turkish validity and reliability study of type 2 diabetes stigma assessment scale. Turkish Journal of Medical Sciences, 51, 1302-1309. doi: 10.3906/sag-2006-255

Sorumlu Yazar: 
Bahar İNKAYA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

19 madde
3 Alt Boyut

Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılıyorum -1 Katılmıyorum -2 Kararsızım -3 Katılıyorum- 4 Kesinlikle Katılıyorum -5
İletişim: