Epilepsili Çocukların Ebeveynleri için Algılanan Stigma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Köse, S., & Çelebioğlu, A. (2018). Validity and reliability of Turkish version of the Scales of Perceived Stigma for Children with Epilepsy and Their Parents. International Journal of Nursing Sciences, 5(3), 238-242.

Sorumlu Yazar: 
Semra KÖSE
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: