Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlgi Ölçeği (BEDİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uğraş, S. ve Temel, C. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlgi Ölçeği (BEDİÖ) geçerlik ve güvenilirlik
çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(4), 413-427. doi: 10.31680/gaunjss.737896

Sorumlu Yazar: 
Sinan UĞRAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: