Engelli Bireylerde Spora Katılım Motivasyonu Ölçeği (ESKMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekkurşun-Demir, G., İlhan, E. L., Esentürk, O. K. ve Kan, A. (2018). Engelli Bireylerde Spora Katılım Motivasyonu Ölçeği (ESKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre, 16 (1), 95-106. doi: 10.1501/Sporm_0000000347.

Sorumlu Yazar: 
Gönül Tekkurşun Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: