E-Spor Katılım Motivasyonu Ölçeği (EKMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öz, N. D. ve Üstün, F. (2019). E-Spor Katılım Motivasyonu Ölçeği’nin (EKMÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 115-125.

Sorumlu Yazar: 
Ferhat Üstün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: