Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan- Özkan, H. (2015). Emzirme Tutumunu Değerlendirme Ölçeği. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2(1), 53-58.

Sorumlu Yazar: 
Hediye Arslan Özkan
Geçerlik: 

Soyut kavramlara yönelik ölçümlerde yapı geçerliliği kuramlara dayanılarak faktör analizi ile yapılmıştır. Faktör analizi sonucu 46 maddelik ölçek elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Geliştirilen Emzirme Tutum Ölçeği (ETÖ) ‘nin iç tutarlılığının sınanmasında Coverian ve korelasyon matriksleri kullanılmıştır.

Ölçek 46 maddeden oluşmaktadır.
5m: Emzirme göğüste ağrı ve acıya neden olur.
43m: Emzirme gebelikten korur.

Derecelendirme: 
5’li Likert Likert (0=hiç katılmıyorum, 1=az katılıyorum, 2=kararsızım, 3=katılıyorum ve 4=tamamen katılıyorum)
İletişim: