Bristol Emzirme Değerlendirme Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dolgun, G., İnal, S., Erdim, L., & Korkut, S. (2018). Reliability and validity of the Bristol Breastfeeding Assessment Tool in the Turkish population. Midwifery, 57, 47-53. DOI: 10.1016/j.midw.2017.10.007

Sorumlu Yazar: 
Gülümser Dolgun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: