Emzirme Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akgün, P., ve Taştekin, A. (2019). Emzirme Destek Ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. Contemporary Educational Researches: Theory and Practıce in Education. Frankfurt am Main/ Germany, 25–27 Temmuz, 2019.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Taştekin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Geçerlik analizleri sonucunda ölçeğin altı maddeli (34, 20, 62, 58, 21, 29) ilk boyutu “eş için düşünceler”; üç maddeli (4, 5, 6) ikinci boyut “çocuk bakımı ve ev işlerinde işbirliği”; üç maddeli (56, 57, 58) üçüncü boyut “eşin emzirmeyle ilgili istekleri” olarak isimlendirilmiştir. Toplam 12 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
1= var, 0= yok
İletişim: