Emzirme Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, N. (2008). Emzirme Değerlendirme Ölçeği’nin (The Infant Breastfeeding Assesment Tool) Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: