Empatik Sınıf Atmosferi Tutum Ölçeği (ESTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özbay, Y. ve Şahin, M. (2000). Empatik Sınıf Atmosferi Tutum Ölçeği (ESATÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 104-113.

Sorumlu Yazar: 
Yaşar Özbay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: