Emekliliğe İlişkin Görüşler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dedeağaçlı, Z. (2018). Lise öğretmenleri ve okul yöneticilerinin emeklilik dönemine ilişkin görüşleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Sorumlu Yazar: 
Zuhal Dedeağaçlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: