Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çağlar, E., Aşçı, H.,& Kelecek, S. (2017). Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre, 15 (4), 165-172.

Sorumlu Yazar: 
Emine Çağlar
Geçerlik: 

Gözlenen değişkenlerin gizil değişkenleri oluşturup oluşturmadığı DFA yoluyla incelendi.Bir başka deyişle ESBAE-Türkçe formunun, 29 madde ve 6 alt boyuttan oluşan orjinal envanterin faktör yapısı ile benzer yapılara sahip olup olmadığı DFA ile sınandı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile hesaplandı.Elde edilen iç tutarlık katsayıları 0.85 (Algılanan Aerobik, Anaerobik Uygunluk ve Zihinsel Beceriler) ile 0.89 (Algılanan Beceri) arasında.

6 alt boyut 29 madde
Algılanan Beceri ( 5 m ) : Kendimi branşımda çok becerikli görürüm.
Vücut Uygunluğu ( 4 m ) : Uygun bir vücuda sahip olmak branşımda iyi performans göstermeme yardım ediyor.
Aerobik Uygunluk ( 4 m ) : Dayanıklılık kapasitem branşımda en iyi sporcu olmamı sağlar.
Anaerobik Uygunluk ( 5 m ) : Benimle aynı düzeydeki yarışmacılardan anaerobik olarak daha güçlüyüm.
Zihinsel Beceri ( 5 m ) : Performansımı sergilerken dikkatimi uygun şeylere odaklayabilirim.
Genel Performans ( 6 m ) : Genelde performansım önemli yarışmalar için oldukça iyidir.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=Hiç katılmıyorum – 6=Tamamen katılıyorum
İletişim: