Çocuklar ve Gençler için Fiziksel Benlik Algısı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altıntaş, A., Çağlar, E., Aşçı, F. H., Güven Karahan, B. ve Uygurtaş, M. (2009). Çocuklar ve Gençler için Fiziksel Benlik Algısı Envanteri’nin yapı ve ölçüt bağıntılı geçerliğinin test edilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), 2, 3-12.

Sorumlu Yazar: 
Atahan Altıntaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: