Antrenör Sporcu İlişkisi Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altıntaş, A., Kazak Çetinkalp, Z., Aşçı, H. (2012). Antrenör-Sporcu ilişkisinin değerlendirilmesi: geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119–128.

Sorumlu Yazar: 
Atahan Altıntaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 11 madde
Yakınlık (4 m)=Antrenörüme yakınımdır./ Sporcuma yakınımdır.
Bağlılık (3 m) =Antrenörüme bağlıyımdır./ Sporcuma bağlıyımdır.
Tamamlayıcılık (4 m)=Antrenmanda sporcuma arkadaşça yaklaşırım. / Antrenmanda antrenörüme arkadaşça yaklaşırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (“Görülmedi”, “Yetersiz”, “Yeterli”, “Oldukça Yeterli” ve “Mükemmel”)
İletişim: 
PDF: