Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altıntaş, A., Kazak-Çetinkalp, Z. ve Aşçı, F.H. (2012). Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119–128.

Sorumlu Yazar: 
Atahan Altıntaş
Geçerlik: 

Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanterinin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile değerlendirilmiştir.Envanterin hem sporcu formu hem de antrenör
formu için analizler ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlik: 

İç tutarlık, test maddelerindeki performans değişimini değerlendirmek için kullanılan bir
güvenirlik ölçüsüdür. İç tutarlılık için düzeltilmiş madde toplam korelasyonları (madde analizi) ve Cronbach Alfa hesaplanmıştır. Madde analizinde, bir madde ile bu madde dışındaki diğer maddeler toplamı arasındaki düzeltilmiş madde korelasyonları incelendiğinde, korelasyonların 0.48 ile 0.90 arasında değiştiği gözlenmiştir

3 alt boyut ve 11 madde

Yakınlık(4m) Sporcuma yakınımdır.

Bağlılık(3m) Sporcuma bağlıyımdır.

Tamamlayıcılık(4m) Antrenmanda sporcuma arkadaşça yaklaşırım.

Derecelendirme: 
7’li likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 7= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: