Eleştirel Liderlik Stili Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aygün, C. ve Özgenel, M. (2019). Eleştirel Liderlik Stili Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 1806-1835. doi:10.26466/opus.552489

Sorumlu Yazar: 
Cenk Aygün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: