Öğretim Stili Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Üredi, L. (2006). İlköğretim I. ve II. kademe öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine göre öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarının incelenmesi. (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: