Eleştirel Görsel Okuma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Söylemez, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerine yönelik Eleştirel Temel Dil Becerileri Ölçeklerinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Yusuf Söylemez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Görselin vermeyi amaçladığı mesajı tam olarak ifade etmesini önemli bulurum.
2. Görselde karşılaştırma yapılırken önemli fark ve benzerlikleri yeteri kadar açıklama durumunu değerlendiririm.
3. Okuyacağım görsel metnin benzerlerini okuyarak konuyla ilgili farklı bakış açılarını görmeye çalışırım.
4. Görselleri desteklemek için kullanılan cümlelerin görselin mesajının önüne geçmesi beni rahatsız etmez.
5. Okuyacağım görsel metinle ilgili cevap arayacağım temel bir soru cümlesi belirlerim.

Derecelendirme: 
İletişim: